Kris och kultur: Kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Camilla Asplund Ingemark
Publication year: 2015
Journal: Rig - kulturhistorisk tidskrift
Issue number: 4/2014
Start page: 235
End page: 238

Last updated on 2019-12-12 at 02:44