World Heritage, Tourism and Community Involvement: A Comparative Study of the High Coast (Sweden) and Kvarken Archipelago (Finland)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kristina Svels
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Volym: 15
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 183
Artikelns sista sida, sidnummer: 201
eISSN: 1502-2269

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 08:18