57Fe Mössbauer study of a secondary phase in FeSe1-x with a large quadrupole splitting

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: A. Sklyarova, J. Lindén, G. C. Tewari, E.-L. Rautama, M. Karppinen
Förläggare: Springer
Förlagsort: Germany?
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Hyperfine Interactions
Tidskriftsakronym: Hypint
Volym: 226
Artikelns första sida, sidnummer: 341
Artikelns sista sida, sidnummer: 349
eISSN: 1572-9540


Abstrakt

We have studied the hyperfine interactions in samples belonging to the Fe-Se
system. Several samples with various concentrations of selenium were synthesized and investigated. The objective was to find synthesis conditions increasing the concentration of a secondary Fe-Se phase with a rather large quadrupole splitting of∼1.7 mm/s. At Tm ≈104 K this secondary phase undergoes a magnetic ordering.


Nyckelord

physics


Dokument


Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 04:02