Active site opening and closure control translocation of multisubunit RNA polymerase

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malinen AM, Turtola M, Parthiban M, Vainonen L, Johnson MS, Belogurov GA
Förläggare: Oxford University Press
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Nucleic Acids Research
Volym: 40
Nummer: 15
Artikelns första sida, sidnummer: 7442
Artikelns sista sida, sidnummer: 7451

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 04:07