Self-Knowledge and Self-Deception

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hugo Strandberg
Förlagsort: Houndmills, Basingstoke
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Palgrave Macmillan
ISBN: 9781137538215

Senast uppdaterad 2020-17-02 vid 03:55