Sport Education in a junior soccer club

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan-Erik Romar, Jani Sarén, Peter Hastie
Förläggare: Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Förlagsort: Madrid
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Spanish Journal of Physical Education and Sports
Volym: 410 (Supl.)
Artikelns första sida, sidnummer: 342
Artikelns sista sida, sidnummer: 342
eISSN: 2387-161X

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 03:16