Who to punish? Retrospective voting and knowledge of government composition in a multiparty system

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rapeli Lauri
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: International Political Science Review
Volym: 37
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 407
Artikelns sista sida, sidnummer: 421

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:15