Eurooppalaiset hallintojärjestelmät vertailussa

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pekka Kettunen, Siv Sandberg, Cecilia Fredriksson
Förläggare: Valtioneuvoston kanslia
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2016
eISBN: 978-952-287-287-6

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 06:18