A complete model of a finite-dimensional impedance-passive system.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Kurula . Olof Staffans
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Mathematics of Control, Signals, and Systems
Volym: 19
Nummer: 1
ISSN: 0932-4194

Senast uppdaterad 2019-23-09 vid 04:44