Pikeperch (Sander lucioperca L.) in decline: high mortality of three populations in the northern Baltic Sea

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mustamäki Noora, Bergström Ulf, Ådjers Kaj, Sevastik Alf, Mattila Johanna
Förläggare: Springer Netherlands
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: AMBIO: A Journal of the Human Environment
Volym: 43
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 325
Artikelns sista sida, sidnummer: 336
eISSN: 1654-7209

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 04:26