Spatial and temporal variation in fish populations and assemblages in coastal waters of the northern Baltic Proper

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mustamäki Noora
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2015
ISBN: 978-952-12-3231-2
eISBN: 978-952-12-3232-9


Dokument


Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 05:44