Rapid quantification of mcyB copy numbers on dry chemistry PCR chips and predictability of microcystin concentrations in freshwater
environments

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henna Savela, Markus Vehniäinen, Lisa Spoof, Sonja Nybom, Jussi Meriluoto,
Urpo Lamminmäki
Förläggare: Elsevier BV
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Harmful Algae
Volym: 39
Artikelns första sida, sidnummer: 280
Artikelns sista sida, sidnummer: 286
eISSN: 1878-1470

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:09