Historiska perspektiv på mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finlands historia

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mats Wickström, Charlotta Wolff
Editors: Mats Wickström, Charlotta Wolff
Publication year: 2016
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Book title: Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Number in series: 803
ISBN: 9789515833426


Keywords

Finland, historia, History, Migration, minoritetsgrupper, minorities, Minority policies, Multiculturalism, mångkulturalism

Last updated on 2020-15-08 at 04:32