Visual rating method and tensor-based morphometry in the diagnosis of mild cognitive impairment and Alzheimer's disease: a comparative magnetic resonance imaging study

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuokkola T, Koikkalainen J, Parkkola R, Karrasch M, Lötjönen J, Rinne JO
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Acta Radiologica
Volym: 57
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 348
Artikelns sista sida, sidnummer: 355

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 07:17