Trivial Stories and Fancy Pictures? Tabloidization Tendencies in Finnish and Swedish Regional and National Newspapers 1982-1997

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Djupsund G, Carlson T
Publiceringsår: 1998
Tidskrift: Nordicom Review
Volym: 19
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 101
Artikelns sista sida, sidnummer: 113
Antal sidor: 12
ISSN: 1403-1108


Nyckelord

Communication, Journalism, longitudinal study, New media, Newspapers

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 06:12