Tabloidiseras dagspressen? Utvecklingstendenser i finländsk och svensk regional- och rikspress 1982–1997

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Djupsund G, Carlson T
Publiceringsår: 1998
Tidskrift: Nordicom Information
Volym: 20
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 51
Artikelns sista sida, sidnummer: 64
Antal sidor: 13
ISSN: 0349-5949


Nyckelord

Journalism, longitudinal study, New media, Newspaper, Newspapers

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 04:33