Legitimacy, Trust and Religion in a Nordic Perspective.

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tage Kurtén, Ville Päivänsalo
Redaktörer: Tage Kurtén, Lars Hertzberg
Publiceringsår: 2011
Moderpublikationens namn: Legitimacy : the treasure of politics
Artikelns första sida, sidnummer: 59
Artikelns sista sida, sidnummer: 88

Senast uppdaterad 2020-14-08 vid 04:42