Catalytic upgrading of extractives to chemicals: monoterpenes to "EXICALS"

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikhail Golets, Samikannu Ajaikumar, Jyri-Pekka Mikkola
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Chemical Reviews
Volym: 115
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 3141
Artikelns sista sida, sidnummer: 3169
eISSN: 1520-6890

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 01:48