From Protein Structure to Function with Bioinformatics

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Käthe M. Dahlström
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2015
ISBN: 978-952-12-3299-2
eISBN: 978-952-12-3300-5

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 03:28