Högt i tak och brett mellan väggarna?

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Djupsund G, Carlson T
Redaktörer: Bengtsson Å, & Grönlund K
Förläggare: Åbo Akademi, Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2005
Förläggare: Samforsk
Moderpublikationens namn: Den finlandssvenska väljaren
ISBN: 952-12-1636-0


Nyckelord

Voting, voting behavior

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 05:55