Kallet til livets embete: Mødre i helse og lidelse

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nina Elisabeth Blegen
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
ISBN: 978-952-12-3162-9

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 05:53