Padonki language (Russia)

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Larisa Mokroborodova
Redaktörer: Edited by Alena Ledeneva with Anna Bailey, Sheelagh Barron, Costanza Curro and Elizabeth Teague
Förläggare: University College London School of Slavonic and East European Studies (UCL) Press
Förlagsort: London
Publiceringsår: 2018
Förläggare: UCL Press
Moderpublikationens namn: The Global Encyclopaedia of Informality. Understanding Social and Cultural Complexity. Vol 1
Artikelns första sida, sidnummer: 357
Artikelns sista sida, sidnummer: 362
ISBN: 978-1-91130-788-4
eISBN: 978-1-91130-790-7

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 06:38