Att ta ansvar för vårt ansvar – tankar om framtidens skola och utbildning

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén
Redaktörer: Benita Kavander
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Vasa svenska lärarförening
Moderpublikationens namn: Dåtid, nutid, framtid. Lärarskap, skola och utbildning i Vasa under 40 år. Ett tidsdokument,
Artikelns första sida, sidnummer: 241
Artikelns sista sida, sidnummer: 251
ISBN: 978-952-93-5214-2

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:20