Hydrogenation of 1,2-indanedione over heterogeneous cinchonidine-modified platinum catalysts

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Busygin I, Rosenholm M, Toukoniitty E, Murzin DY, Leino R
Förläggare: SPRINGER
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Catalysis Letters
Tidskriftsakronym: CATAL LETT
Volym: 117
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 91
Artikelns sista sida, sidnummer: 98
Antal sidor: 8
ISSN: 1011-372X


Abstrakt

[GRAPHICS]


Nyckelord

1,2-indanedione, 2-hydroxy-1-indanone, cinchonidine, heterogeneous hydrogenation

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 04:57