La forma del tiempo en Los días felices de Samuel Beckett

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Clas Zilliacus
Förläggare: Universidad de Buenos Aires
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Beckettiana
Volym: 13
Nummer: 2014
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 16

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 04:42