Legal and Institutional Framework Analysis: Karelian and Estonian in Finland, Working Papers in European Language Diversity 10

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lisa Grans
Förläggare: eldia
Förlagsort: Mainz, helsinki, Wien
Publiceringsår: 2012

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 04:35