FormAgi – A Concept for More Flexible Formal Developments

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marta Olszewska, Marina Waldén
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3124-7

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 05:27

Dela länk