Perspektiv på det pedagogiska ledarskapet – en introduktion

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Michael Uljens
Editors: Michael Uljens
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Book title: Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling
Title of series: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi
Number in series: 38
Start page: 1
End page: 12
ISBN: 978-952-12-3322-7
eISBN: 978-952-12-3323-4
ISSN: 2343-2373

Last updated on 2019-18-10 at 03:50