Response to Melissa Raphael

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman
Förläggare: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Approaching Religion
Volym: 6
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 23
Artikelns sista sida, sidnummer: 25


Nyckelord

Comparative Study of Religion, Jewish Studies


Dokument


Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 05:43