Prediction of inkjet printability

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Frank Gref
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015

Senast uppdaterad 2019-14-11 vid 05:16