Prediction of inkjet printability

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Frank Gref
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 04:19