Recension av Ralf Hultbergs bok Vedergällningstanken. Två idéhistoriska studier. (Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2012).

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Jonas Ahlskog
Publisher: Lärdomshistoriska Samfundet
Publication year: 2014
Journal: Lychnos: Lardomshistoriska Samfundets Arsbok = Annual of the Swedish History of Science Society

Last updated on 2020-09-07 at 03:36