Fully printed biodegradable nanocellulose-based humidity sensor for SMART LABEL applications

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tomáš Syrový, Vinay Kumar, Martti Toivakka, Chunlin Xu, Lucie Syrová, Jan Řeboun, Douglas W. Bousfield
Redaktörer: Patrick Gane
Förlagsort: Darmstadt
Publiceringsår: 2015
Förläggare: iarigai - The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries
Moderpublikationens namn: Advances in printing and media technology : proceedings of the 42nd International research conference of IARIGAI
Volym: 42
Artikelns första sida, sidnummer: 175
Artikelns sista sida, sidnummer: 181
ISBN: 978-3-9870704-1-9
eISBN: 978-3-987074-1-3
ISSN: 2409-4021

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:30