Vid kärrets rand. Joel Rundt som österbottnisk naturdiktare

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claes Ahlund
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Historiska och litteraturhistoriska studier
Volym: 89
Artikelns första sida, sidnummer: 113
Artikelns sista sida, sidnummer: 133
eISSN: 0073-2702

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 04:16

Dela länk