Explicit and implicit perspectives on research-based teacher education: newly qualified teachers' experiences in Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica Aspfors, Gunilla Eklund
Förläggare: Routledge, Taylor & Francis
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Education for Teaching
Volym: 43
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 400
Artikelns sista sida, sidnummer: 413
eISSN: 1360-0540

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 07:13