Marknaden och människan

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Otto Andersson
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 42


Abstrakt


  • Vad gör marknaden för människan?

  • Vad gör marknaden med människan?


Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 03:50