Svenskt, finskt och ryskt. Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E.G. Ehrström 1808–1835

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2008
ISBN: 978-952-12-2015-9
eISBN: 978-952-12-2016-6


Nyckelord

Finland, national identity

Senast uppdaterad 2020-14-08 vid 05:02