Svenskt, finskt och ryskt hos Eric Gustaf Ehrström efter 1809. Nation och språk ur ett individperspektiv

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Volym: 91
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 373
Artikelns sista sida, sidnummer: 391
eISSN: 2343-2888

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 04:07