Romantiskt ideal och politisk nödvändighet. E.G. Ehrström och de språkliga konsekvenserna av 1809

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Nils Erik Villstrand, Peter Aronsson, Harald Gustafsson, Torbjörn Eng, Karl Bergman, Kimmo Katajala, Lennart Lundmark, Öystein Rian, Jonas Nordin, Juha Manninen, Petri Karonen, Christer Kuvaja, Jan Samuelson, Åke Sandström, Johanna Wassholm, Max Engman
Editors: Nils Erik Villstrand, Max Engman
Place: Helsingfors
Publication year: 2008
Publisher: Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Number in series: 715
Start page: 403
End page: 420
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-24-02 at 03:39