A Language for Multiple Models of Computation

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dag Björklund, Johan Lilius
Förläggare: ACM Press
Publiceringsår: 2002
Förläggare: ACM Press
Moderpublikationens namn: Proceedings of the Tenth International Symposium on Hardware/Software Codesign
Artikelns första sida, sidnummer: 25
Artikelns sista sida, sidnummer: 30
ISBN: 978-58113-542-8

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 07:14