vUML: A Tool for Verifying UML Models

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Lilius, Iván Porres Paltor
Förläggare: IEEE Computer Society
Publiceringsår: 1999
Förläggare: IEEE Computer Society
Moderpublikationens namn: The 14th IEEE International Conference on Automated Software Engineering
Artikelns första sida, sidnummer: 255
Artikelns sista sida, sidnummer: 258
ISBN: 0-7695-0415-9

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 03:26