Cellular stress response cross talk maintains protein and energy homeostasis

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cynthia L Swan, Lea Sistonen
Förläggare: WILEY
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: EMBO Journal
Tidskriftsakronym: EMBO J
Volym: 34
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 267
Artikelns sista sida, sidnummer: 269
eISSN: 1460-2075

Senast uppdaterad 2019-08-12 vid 02:36