Turku Centre for Computer Science, Annual Report 2012

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Irmeli Laine, Johan Lilius, Tomi Mäntylä, Ion Petre, Outi Tuohi, Ilona Tuominen
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2013
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 99
ISBN: 978-952-12-2861-2

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 03:27