Opettajaopiskelijoiden kokemusten ja pedagogisten mallien kohtaaminen liikunnan opetusharjoittelussa

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan-Erik Romar, Linda Ahlroos, Jennika Flykt, Seppo Penttinen
Förläggare: Samfundet för Pedagogisk Forskning i Finland
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volym: 46
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 488
Artikelns sista sida, sidnummer: 494

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 07:23