Grå biomassa och röda protister i skärgården - små men inte alltid snälla

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tore Lindholm
Förläggare: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Skärgård
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 51
Artikelns sista sida, sidnummer: 55

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 08:13

Dela länk