Utveckling av en spektrometrilaboration för användning i undervisningen

G1 Polytechnic thesis, Bachelor’s thesis


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna Fogde
Publisher: Åbo Akademi University
Place: Åbo
Publication year: 2014
Number of pages: 19


Abstract

I den här uppsatsen man efter en fluorescensspektrometrilaboration att ersätta den nuvarande fluorescenslaborationen med i kursen Spektrometirns grunder. Först redovisas fluorescens som fenomen och därefter sökkriterierna för den nya laborationen. Ett antal potentiella laborationer som hittats presenteras, varefter en valts för testkörning i övningslaboratoriet. Resultaten från testkörningen redovisas och man kan sluta sig till att den valda laborationen lämpar sig bra för kurssammanhang.

Last updated on 2020-28-05 at 05:45