Cobalt oxide species supported on SBA-15, KIT-5 and KIT-6 mesoporous silicas for ethyl acetate total oxidation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tanya Tsoncheva, Ljubomira Ivanova, Jessica Rosenholm, Mika Linden
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Applied Catalysis B: Environmental
Volym: 89
Nummer: 3-4

Senast uppdaterad 2019-20-08 vid 07:23