Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marléne Johansson, Mia Porko-Hudd, Marcus Samuelsson, Eva Ahlskog-Björkman, Marie Koch, Biljana C. Fredriksen, Eila Lindfors, Mika Metsärinne, Manne Kallio, Eeva-Maija Lappalainen, Stig Pedersen, Hanne Schneider, Gisli Thorsteinsson, Brynjar Ólafsson, Finn Eldor, Inge-Lise Lynge, Marte S. Gulliksen, Finn R. Hjardemaal, Peter Hasselskog, Siri Homlong, Barbro Sjöberg, Sara Hanghøj, Annelie Holmberg
Redaktörer: Marléne Johansson, Mia Porko-Hudd
Publiceringsår: 2011
Förläggare: NordFo
ISBN: 978-952-5097-32-10
ISSN: 1893-1774


Abstrakt

Utöver att artiklarna i föreliggande Technejournal Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet
visar på exempel från nordisk forskning med empirisk anknytning till
slöjdfältet är tanken att journalen skall vara ett ämnesinriktat
komplement till allmänna forskningsmetodböcker. Artiklarna speglar hur
olika perspektiv och metoder kan användas för att utforska och
dokumentera det slöjdpedagogiska forskningsområdet. Marléne Johansson
och Mia Porko-Hudd är temaredaktörer och har samordnat dette
tiddskriftet.


Nyckelord

Craft making, Craft science, Käsityön opetus (Craft Teaching), sloyd, Sloyd education, textile and technical craft

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:00