Development and implementation of an on-line particle size measurement system for a granulation process

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christopher Heikkilä
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 68


Nyckelord

filter salt, granulation, Particle size

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 03:45