Hyperbranching Surface Polymerization as a Tool for Preferential Functionalization of the Outer Surface of Mesoporous Silica†

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica M. Rosenholm, Alain Duchanoy and Mika Lindén
Förläggare: ACS Publications
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Chemistry of Materials
Volym: 20
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 1126
Artikelns sista sida, sidnummer: 1133

Senast uppdaterad 2020-13-08 vid 04:47