REPLACR-mutagenesis, a one-step method for site-directed mutagenesis by recombineering

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ashutosh Trehan, Michał Kiełbus, Jakub Czapinski, Andrzej Stepulak, Ilpo Huhtaniemi, Adolfo Rivero-Müller
Förläggare: Nature Publishing Group
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Scientific Reports
Tidskriftsakronym: Sci Rep
Volym: 6
eISSN: 2045-2322

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 02:50